Emil Björklund

Emil Björklund startade sin musikaliska bana i Solna Brass-skolan på Eb horn och kornett med sin far Lars-Gunnar Björklund som lärare.

 

Vid 14 års ålder började Emil spela eufonium för Mikael Carlsson, bastrombonist och eufonist i Kungliga hovkapellet.

 

Mellan 1996-99 gick Emil på Södra Latins musikgymnasium. Där undervisades han av Sven Larsson på eufonium och bastrombon. Under denna tid kom intresset att dirigera allt mer och 1999 tog Emil hand om Järfälla Gospel Brass - ett brassband knutet till Aspnäskyrkan i Jakobsberg. En position han behöll till hösten 2005.

 

2001 arbetade Emil i Arméns musikår Norrland som eufonist. Vid hösten startade han dirigentstudier på Dalarö folkhögskola, med Merete Ellergard som lärare, som pågick fram till våren 2003.


Hösten 2003 började Emil studera på musiklärarlinjen vid Kungliga musikhögskolan på delat huvudinstrument med Sven-Erik Eriksson som lärare på eufonium och Andreas Hanson på dirigering.


2007 kom Emil in på grundutbildningen i dirigering där Glenn Mossop är huvudlärare. Under denna tid deltog Emil på masterclasses bl.a med Jorma Panula, Paul Mägi, Cecila Rydinger-Alin, B Tommy Andersson samt Daniel Harding som haft ett mycket stort inflytande på Emils dirigering.
Emil tog sin examen på KMH våren 2010 då han uppförde Gustav Holst´s kammaropera "The wandering scholar". Sedan dess har han haft återkommande samarbeten med Gävle symfoniorkester, Marinens musikkår, Armens musikkår, Livgardets dragonmusikkår, samt gästspel på Värmlandsoperan och Uppsala kammarsolister.